Back to search

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbrukernes holdninger til skogbruket og til skogindustriens produkter

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Number:

119046

Project Period:

1997 - 2004

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project