Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Abraham Traditions in Targum Onqelos Genesis 12-25

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

122130

Project Period:

1998 - 2004

Funding received from:

Location:

Prosjektet søker å belyse tekstene om Abraham i Mosebok 12-25 slik de er gjengitt i én av de jødiske, arameiske oversettelser av Det gamle testamente, den såkalte Targum Onkelos. Prosjektets problemstilling er: Hvordan tegnes bildet av Bibelens Ab raham og tradisjonene knyttet til ham, i Targum Onkelos? Hvordan presenterer targumen et gitt tradisjonsinnhold innenfor rammen av sin genre? I hvilken grad er targumens fortolkning et resultat av et tekstimmanent arbeid med bibelteksten? Tesen er at det er tale om "assosiativ oversettelse" med bruk av "nøkkeltekster". Hvilke nøkkeltekster? Gjennom prosjektet vil den targumistiske "metodikk" tre frem. Abraham regnes som stamfar i tre verdensreligioner. Slik har prosjektet berøringspunkter til den aktuelle politiske og religiøse situasjon i dagens Midt-Østen. Prosjektet finner sin plass og relevans i den stadig pågående diskusjon om oversettelsesspørsmål i inn- og utland. Videre har prosjektet relevans for studiet av den tidlige jødedom, GTs tekst - og tolkningshistorie, samt den nytestamentlige forskning, både hva gjelder å belyse tolkningstradisjoner og det synagogemiljø de første kristne var en del av. Targumteksten sammenlignes med den hebraiske bibeltekst, andre targumtekster, samt tidlig-jød iske tekster. Et skrift fra den rabbinske litteratur, den såkalte Beresjit Rabba, en fortolkende kommentar til 1. Mosebok, vies en viss oppmerksomhet

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project