Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Media vold og aggresjon blant unge seere: En analyse av komplekse sammenhenger

Awarded: NOK 0.60 mill.

Resultatene av de 3 første undersøkelsene støtter teorien om at sosialt stress/økt antisosial aggresjon får seere til å velge kriminalserier fremfor andre programtyper, og at kriminaldramaet har den virkning at det kanaliserer unge seeres aggresjon vekk f ra det etablerte samfunn og mot samfunnets svake, perifere eller utstøtte grupper. Neste undersøkelse fokuserer på unge storkonsumenter av TV-krim som har skytevåpen. Her gjøres en analyse av deres aggresjon og andre holdninger for å se om det dreier seg om antisosial/kriminell aggresjon, eller om aggresjon rettet mot samfunnets utgrupper. Deretter foretas en reanalyse av en norsk undersøkelse om konsum av mediavold og aggresjon hos tenåringer. Denne reanalysen tester teorien om at krim og action drama, i motsetning til annen mediavold, kanaliserer seernes aggresjon vekk fra den den etablerte lov og orden. I den siste undesøkelsen vil det fokuseres på hvilke sosiale grupper norske tenåringer som er storkonsumenter av krim og action drama, retter sin ag gresjon mot.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project