Back to search

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO)

Awarded: NOK 57.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

127143

Project Period:

1998 - 2012

Location:

Subject Fields:

HERO er et femårig program for utforsking av helseøkonomiske problemstillinger. Forskningen foregår i spenningsfeltet mellom krav om samfunnsøkonomisk effektivitet i helsesektoren og de verdier beslutningstakere i helsesektoren tradisjonelt bekjenner seg til. Informasjon om helseøkonomimiljøet HERO finnes på: http://www.hero.uio.no/

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester