Back to search

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB)

Awarded: NOK 58.2 mill.

Program for helseøkonomi i Bergen, HEB, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø for helseøkonomisk forskning i Bergen. Informasjon om helseøkonomimiljøet HEB finnes p å: http://www.sefos.uib.no/HEB/

Funding scheme:

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester