Back to search

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Awarded: NOK 10.3 mill.

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsesparametre slik som temperatur vil bli undersøkt. Økning av trykkfølsomhet er av interesse. Akusto-optisk vekselvirkning av polarisasjonsmodi i en (romlig) enkeltmodusfiber vil også bli undersøkt. Av spesiell interesse i dette tilfellet er egenskapene til komponenten brukt som et avstembart filter og som frekvensskifter. Medisinske anvendelser: Mikro-optiske og fiber-optiske komponenter vil bli brukt i optisk koherens-tomografi og i tomografi som anvender tidsoppløsnin gved bruk av diffusjonsegenskapene til optiske tetthetsbølger. Typiske anvendelser vilvære innen ikke-invasiv karakterisering av vevsegenskaper i og nær hudoverflaten.

Funding scheme:

MIKROTEK-Mikroteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project