Back to search

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Ornitologer, naturkunstnere og Trysiljegeres natursyn sett i lys av kultur, persepsjon og praksisteori

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

129296

Project Period:

1999 - 2005

Location:

Ved hjelp av deltakende etnografisk metode vil utøvere av tre ulike naturpraksiser studeres; ornitologer, naturkunstnere og jegere fra Trysil. Prosjektet vil studere disse gruppenes praksis og perseptuelle "utdannelse" i forhold til måten de interagerer m ed sine spesialiserte naturdomer på. For det første skaper dette et godt grunnlag for å forstå hvordan deres natursyn varierer i tråd med deres praktiske og perseptuelle spesialisering, for det annet representerer denne tilnærmingen et godt empirisk utgan gspunkt for en metodisk og teoretisk avklaring innen økologisk antropologi om forholdet mellom kulturell konstruksjon av naturen på den ene side, og direkte persepsjon av naturen, samt nyere praksisteori på den annen. Fugler, naturlandskap og hjortevilt s amt rovvilt vil fungere som eksempler på natur.

Funding scheme:

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project