Back to search

PETPOL-PETROPOL

Overnasjonale regelverk av betydning for petroleumssektoren.

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Manager:

Project Number:

130535

Project Period:

1999 - 2004

Funding received from:

Location:

Prosjektet fell i to fasar: 1. Kartlegge og presentere relevant regelverk og skrive to til tre pilotstudiar/artiklar. 2. Utarbeide ei samla analyserande framstilling av det overnasjonale rettslege rammeverket.

Funding scheme:

PETPOL-PETROPOL

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project