Back to search

REISE-3-Reiselivsforskning

Bærekraftig turismeutvikling: Samspillet mellom bruk og påvirkning, næring og forvaltning. Nettverksprosjektet.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Manager:

Project Number:

130783

Project Period:

1999 - 2004

Funding received from:

Prosjektet skal bidra til kunnskap om turismen og bærekraftig utvikling i Norge. Det er et nettverksprosjekt for videre utvikling, koordinering og sammenfatning av fire temaprosjekter som hver for seg belyser ulike deler av hovedtemaet. Nettverksprosjekt et skal sørge for at de personer og institusjoner som deltar i temaprosjektene utvikler tilstrekkelig felles forståelse av problemstillingene og faglige innfallsvinkler, at en finner fram til egnede empiriske studieområder og case, at en rasjonelt kan kom binere ulike slags datainnsamlingsaktiviteter, og endelig at en kan gjøre sammendrag av alle delprosjekter som bidrar til anbefalinger av framtidige tiltak innenfor hovedtemaet.

Funding scheme:

REISE-3-Reiselivsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project