Back to search

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Overgangsbevilgninger ved fristilling av NORSAR: Modelleringsapplikasjoner Infrastruktur Seismologi Reservoarmonitorering Stipendprogram

Awarded: NOK 16.1 mill.

Funding scheme:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project