Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Frihetens århundre - estetikk, filosofi og litteratur i fransk åndsliv på 1700-tallet

Awarded: NOK 2.1 mill.

Europeisk kulturliv på 1700-tallet var både tverrfaglig og internasjonalt: Litterater, filosofer og vitenskapsmenn deltok i et kunnskaps- og diskusjonsfellesskap som overskred både snevre faggrenser og nasjonale grenser. Det er på den moderne verdensansku elsen som tar form i denne perioden, og de tankeformer og ideer som i dag styrer vår forståelse av virkeligheten, ser dagens lys. Prosjektet vil i forlengelse av denne innsikten sette fokus på en av de mest sentrale forestillingene i den vestlige kultur d e siste tre hundre årene: Frihetsideen. Initiativtagerne har satt seg som mål å vise hvordan denne ideen tar form gjennom de forskjellige erkjennelsesmessige uttrykk den gis opp gjennom det attende århundre innen litteratur, filosofi, kunst og vitenskap.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project