Back to search

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

133692

Application Type:

Project Period:

2000 - 2005

Subject Fields:

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. Strategier for miljøriktig energibruk i bygninger Programmet vil øke kunnskapen om energibruk i bygninger og bidra til å øke energi- og miljøbevisstheten i byggebransjen ved å demonstrere og informere om ny teknolog i og nye systemløsninger. Programmet vil bidra til å styrke NBIs kompetanse på emnet miljøriktig energibruk i bygninger, og gjøre instituttet bedre i stand til å betjene byggebransje og myndigheter. Programmet vil frambringe informasjon som kan brukesav myndighetene i utviklingen av nyere byggeregler, og i implementeringen av målrettede virkemidler for å påvirke energibruken i bygningssektoren.

Funding scheme:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project