Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kunnskap om produksjon av bringebær, bjørnebær og hagebær utenom normal høstsesong.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om viktige vekstfysiologiske forhold og fenologisk utvikling i relasjon til klima i de tre bærartene bringebær, bjørnebær og hageblåbær. Denne kunnskapen er en forutsetning for å kunne bygge opp en konkurransekraftig pro duksjon av norske bær til friskkonsum utenom normal høstesesong. Bærproduksjonen i Europa er under endring. Markedet ønsker friske bær hele året, og produksjonsmetodene endres for å kunne produsere bær i en større del av året. I Norge er det realistisk med en produksjon av de tre nevnte bærartene i perioden mars - nove mber. I denne perioden reviderte prosjektsøknaden blir perioden mai - november prioritert. Lønnsom produksjon av disse bærartene i hus er avhengig av tilgang på planter av god kvalitet. Produksjon av slike planter er en betydelig utfordring, og det vil derfor bli lagt vedt på å få mer kunnskap om faktorer som påvirker plantekvalitet, spesielt b lomsterknoppdanning, vekstavslutning, fysiologisk hvile og bryting av knopper etter hvileperioden. Flere utviklingsstadier må kunne styres for å kunne lage «produksjonsklare» planter til ulike tider av året. Prosjektet vil også skaffe kunnskap om faktorer som påvirker selve bærproduksjonen. Effekt av ulike gjødlingsstrategier, beskjæring og tidspunkt for produksjonstart vil bli undersøkt. Det vil bli utviklet modeller for beregning og styring av høstetid.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project