Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekt av ernæringsfaktorer på forekomst og utvikling av osteochondrose hos gris

Awarded: NOK 2.1 mill.

Osteochondrose (OC) er et stort problem hos moderne slaktegriser. Siden 1970 har det vært en økning i forekomsten av OC, der unge griser i rask vekst er mest utsatt. OC er en multifaktoriell tilstand, der årsaksfaktorene enda ikke er klarlagt. Siden OC fo rekommer hos daggamle grisunger, er det ønskelig å se om fôringa av mordyret under drektighets- og dieperioden har innvirkning på forekomsten av OC hos avkommene. Det skal gjennomføres et pilotforsøk med 4 purker og deres avkom, samt et hovedforsøk med 12 purker og deres avkom. I pilotforsøket vil effektene av ulik mengde kopper og sink i rasjonene til drektige purker undersøkes. Til grisungene vil det gis normal mengde kopper, og halvparten vil få ekstra tilskudd av sinkoksid (2500 mg/kg fôr). I hovedfor søket vil resultatene fra pilotforsøket legges til grunn for den endelige prosjektplanen. Forsøkene forutsettes et nært samarbeid med patologene ved Norges veterinærhøgskole.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project