Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Muskelstruktur og kvalitet hos kveite

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

133849

Project Period:

2000 - 2006

Location:

Det viktigste formålet med oppdrett av matfisk, er å produsere muskel av høy kvalitet. En av de viktigste kvalitetsfaktorene for fisk, og da spesielt feit marin fisk, er muskelens sammensetning av lange og flerumettede fettsyrer. Prosjektet fokuserer på å oppnå en grunnleggende viten om sammenhengen mellom kveitas utnyttelse av fettsyresammensetningen i dietten ved forskjellige temperaturer og til slutt kvalitet av muskelen som human kost. Dette gjøres ved å kartlegge tilvekst, utvikling av mikrostrukture n i muskel, hvordan kveita deponerer fett og fettsyrer i muskelen gjennom livssyklusen og innvirkningen disse kan ha på slaktekvalitet. Produksjon av kveite kan deles inn i tre faser: 1. Yngelstadiet (0-5g), 2. settefiskfasen (5-500g) og 3. ma tfiskfasen (500g-slakting). Prosjektet vil gjennom to forsøk dekke alle disse periodene. De to forsøkene omfatter vekstforsøk ved ulike temperaturer (inkludert sesongvarierende temperatur), vekstforsøk med forskjellig fettsyresammensetning i fôr, og effe kten på vekst, muskelstruktur og deponering av fett og fettsyrer i muskelen. Til slutt vil det bli foretatt et slaktekvalitetsstudium, for å måle kvaliteten på filet av kveite i henhold til muskelstruktur og kjemisk sammensetning av muskelen. Dette vil gi en mer grunnleggende forståelse av produksjonsmåtens sammenheng med kvaliteten på det ferdige produktet.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project