Back to search

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Marine biopolymerer: Struktur-funksjon relasjoner og vekselvirkninger

Awarded: NOK 12.0 mill.

Det strategiske universitetsprogrammet skal styrke gunnforskningen innen NOBIPOL på feltet biopolymerer, med hovedvekt på alginater, kitosaner og fiskecollagen. Det legges spesiell vekt på kopling til industrielle anvendelser samt nye metoder for å karakt erisere komplekse biopolymersystemer. Prosjektet består av følgende delprosjekter. - Utvikle kitosanvarianter for biomedisinsk anvendelse ved DNA-transfeksjon - Anvende alginatnedbrytende enzymer (lyaser) for modifikasjon av alginatbaserte geler -Col lagener fra fisk:oppgradering av funksjonelle egenskaper er - Utvikle stammer av Azotbacter vinelandii for produksjon av mannuronan-C5-epimeraser - Karakterisering av funksjonelle egenskaper til epimeriserte alginater aser - Anvendelse av AFM og NMR for studier av biopolymergeler og faste faser aser - Utvikling og tilpasning av analytiske metoder for karakterisering av alginat-og kitosanoligomerer Prosjektet er organisert som et doktorgradsprogram supplert med vesentlig bidrag fra NOBIPO L seniorforskere.

Funding scheme:

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project