Back to search

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Utvikling av biomarkører samt validering av metoder for kostholdsundersøkelser med fokus på inntak av frukt og grønnsaker

Awarded: NOK 1.9 mill.

Epidemiologiske data viser en sammenheng mellom høyt inntak av grønnsaker og frukt og redusert risiko for en rekke vanlige kreftformer samt andre kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer. Flere undersøkelser har vist at selvrapportering av frukt og grønnsaker har en tendens til å bli feilrapportert. Derfor er det viktig å utvikle objektive mål for inntak av disse matvarene. Objektive mål (biomarkører) vil dog ikke kunne gi tilstrekkelig detaljerte data om inntak av hvilke typer frukt og grønnsaker som er blitt spist, samt i hvor store mengder. I tillegg er det derfor nødvendig å utvikle metoder for kostholdsundersøkelser som er veldokumenterte i forhold til hvor godt de måler inntak av frukt og grønnsaker. Prosjektet vil bidra med verdifull ny kun nskap om objektive mål for inntaket av frukt og grønnsaker, når disse matvarer konsumeres i mengder som er relevante for norske forhold. De objektive mål vil kunne brukes enten som erstatning for eller i tillegg til en metode for kostholdsundersøkelse til å måle inntak av frukt og grønnsaker, samt ved validering av metoder for kostholdsundersøkelser. Prosjektet vil også gi verdifulle opplysninger om i hvilken grad to metoder for kostholdsundersøkelser (et kort og et langt frekvensspørreskjema) kan estimer e inntaket av frukt og grønnsaker.

Funding scheme:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project