Back to search

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Awarded: NOK 10.4 mill.

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearbeidere og utøvere innen alternativ medisin - tilby kurs i forskningsbasert evaluering av alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder - tilby veiledningstjeneste hvor interesserte fagpersoner kan ko nsultere senterets faglige stab - arrangere konferanser hvor fagfolk kan oppdateres om status for dette fagfeltet - se på muligheten for å etablere et kontakt- og forskernettverk hvor de norske alternativmedisinske behandlings- og forskningsmiljøe r kan møtes Begrunnelsen for et nasjonalt senter er erfaringen fra arbeidet de siste årene hvor forskere ikke har kunnet ferdes i et samlet miljø og høste av hverandres kunnskap og erfaringer. Som nasjonalt senter må en fungere på to hovedarenaer: 1. Ha tyngde nok lokalt på senteret til å overstige den kritiske masse for at den nødvendige synergieffekt skal ivaretas. Dette er dekket gjennom de forskere på både doktoralt og postdoktoralt nivå som er planlagt ved senteret. 2. Ha kompetanse som er l ett tilgjengelig for forskere på andre arenaer i form av bibliotek, kurs, nettverkskonferanser o.l. og undervise på andre høyskoler og universiteter.

Funding scheme:

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project