Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetisk resistens mot infeksiøs pankreasnekrose (IPN) hos atlantisk laks

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

137477

Project Period:

2000 - 2004

Organisation:

Forskning og resultater fra praktisk avlsarbeid viser at det er mulig å øke fiskens genetiske resistens mot spesifikke infeksjonssykdommer. I Aqua Gens avlsarbeid på atlantisk laks inngår i dag seleksjon for resistens mot infeksiøs lakseanemi (ILA) og fur unkulose. Innledende forsøk i egen og andres regi viser at det også er mulig å gjøre effektiv seleksjon for resistens mot infeksiøs pankreasnekros (IPN) som for tiden er den mest tapsbringende sykdommen i norsk lakseoppdrett. Smitteforsøk for å teste laks efamiliens resistens mot IPN må gjøres på små yngel på startfôringsstadiet. Fordi det på dette stadiet ikke er mulig å merke fisken med tradisjonelle metoder, må hver familiegruppe testes i egne kar, noe som gjør testen svært ressurskrevende. Da det prakt isk og økonomisk ikke er mulig å teste familiene i flere paralleller, går det ikke an å korrigere for kareffekter. I prosjektet skal alle familiene testes i samme kar. Til å bestemme fiskens familieidentitet brukes DNA fingerprinting av foreldrene og avko m som inngår i smittetesten. Prosjektet innebærer en ny og spennende kombinasjon av moderne molekylærgenetiske metoder, tradisjonell husdyravl og forebyggende helsearbeid. Prosjektet vil kunne styrke Aqua Gens konkurransekraft og gi et positivt bidrag til en lønnsom og bærekraftig utvikling innen akvakulturnæringen.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project