Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Number:

138219

Application Type:

Project Period:

2000 - 2006

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project