Back to search

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Metode for genstudier hos fisk

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

138792

Project Period:

2000 - 2004

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

DNA chip-teknologi vil bli benyttet for å etablere metoder for effektivt å studere hvilke gener som opp- eller nedreguleres (skrus på eller av) hos fisk ved miljøendringer som temperatur, salinitet, forsammensetninger, sykdomsutbrudd etc. Man vil konstrue re normaliserte cDNA-biblioteker fra fisken og plassere disse på DNA-microarrays (DNA-chips). Deretter vil man isolere gener som uttrykkes fra fisk holdt i forskjellig miljø, merke disse med ulike reportermolekyler, og la dem reagere med genfragmentene so m befinner seg på DNA-chipen. Ved å belyse chipoverflaten med laserlys vil man på bakgrunn av de detekterte data kunne bestemme hvilke gener fisken skrur på (eller av) ved gitte betingelser. Denne kunnskapen vil være svært nytting i arbeidet med å identif isere gener som styrer økonomisk viktige egenskaper og senere bruke denne informasjonen i avlsarbeidet på fisk.

Funding scheme:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project