Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av anrikingsmiddel for Artemia - sikre god kvalitet og overlevelse av intensivt produsert yngel

Awarded: NOK 1.2 mill.

I dag eksisterer ikke kommersielt tilgjengelige anrikingsmidler for Artemia som gir tilfredsstillende yngelkvalitet hos kveite, noe som er begrensende for utviklingen av intensivt kveiteoppdrett. I 1997 oppnådde Akvaforsk 85% normal yngel med et eksperime ntelt anrikingsmiddel som besto av et fosfolipid med høyt innhold av DHA. Produktet var et biprodukt fra kommersiell produksjon av oljer til humant bruk. På grunn av endringer i produksjonen av oljene har det ikke vært mulig å rekonstruere produktet. NMC vil sammen med Denofa AS og Akvaforsk utvikle et egnet anrikingsmiddel til kveite basert på erfaringer fra 1997. Anrikingsmiddelet skal ha et høyt innhold av fosfolipider og fettsyren DHA og lavt innhold av fettsyrene EPA og ARA. Frysetørking og ekstraks jon av et marint fosfolipidrikt råstoff skal gi et godt mellomprodukt som kan tilsettes fiskeoljer med ønsket sammensetning. Spesiell prosessering gir mellomproduktet gode fettbindende egenskaper og økt fosfolipidinnhold. Fiskeoljer med ønsket DHA:EPA:ARA -forhold skal produseres ved hjelp av enzymteknologi som muliggjør milde produksjonsbetingelser slik at fettoksydasjonen (harskning) blir svært lav. Fettsyrene vil være på naturlige form. Produkter med ulik sammensetning skal testes i anrikingsforsøk for å komme fram til ønsket sammensetning av anriket Artemia. Utvalgte produkter skal deretter testes i småskala startfôringsforsøk med kveite før de testes i full skala ved NMC sitt anlegg på Tjeldbergodden.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project