Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Mikroforbrenning

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

139238

Application Type:

Project Period:

2000 - 2004

Location:

Ifølge Fortune er vi i begynnelsen av den andre silisium revolusjonen. En helt ny generasjon av integrerte kretser som ikke bare tenker, men som også føler og handler vil bli tilgjengelige. Denne nye teknologien betegnes ofte MEMS (micro-electromechanical systems) eller mikromaskiner. I fremtiden vil slike mikromaskiner ha sin egen kraftforsyning. Energi fra mikroforbrenning vil kunne drive mikroturbiner og mikrogeneratorer. I dag er det en liten, men økende aktivitet innen mikroforbrenning ved blant annet Berkeley, MIT og Stanford. Innen forbrenningsforskning er dette et av de få nye områdene med et stort vekstpotensial. Prosjektet ønsker å undersøke eksperimentelt hvordan hydrogen og hydrogenbaserte brensler vil forbrenne i et mikrobrennkammer. Disse eks perimentene vil kunne gi oss informasjon om stabiliteten og virkningsgrader ved forbrenning i slike brennkamre samt holdbarheten til brennkammeret. Miljøaspektet ved slik forbrenning vil også bli undersøkt. Dette er grunnforskning som er nødvendig for å k unne anvende mikroforbrenning innen distribuert energiutnyttelse i fremtiden. Resultatene fra prosjektet vil også gi økt forståelse for hydrogenforbrenning generelt. Pr. i dag kan energiproduksjon ved hjelp av mikroforbrenning virke ubetydelig, men en te knologisk utvikling av små, enkle og billige enheter kan raskt endre dette bildet.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer