Back to search

NATURNAER-Natur og næring

Beskyttelse av tre i utvendig kledning og i tømmervegger

Awarded: NOK 2.7 mill.

Trevirke er organisk og ikke-homogent. Dette gjør det til et spennende, variert og vakkert materiale, men er også opphavet til dets største ulemper. Trevirke er utsatt for sterk konkurranse fra andre uorganiske materialer som fyller de samme funksjonene, spesielt betong-, plast- og stålprodukter. Disse materialene tilvirkes oftest i prosesser som kan styres ned til minste detalj. Produktene blir dermed homogene og forutsigbare - noe produsentene markedsfører som en stor fordel framfor trevirkets "luneful lhet". Trevirket er et porøst materiale, og derfor trekker fuktighet relativt lett inn i ubehandlet ved. Høy fuktighet og tilstrekkelig temperatur gir råtesoppene gode vekstforhold i trevirke. Hvis ikke råtesoppenes vekst hindres, kan det gi katastrofale resultater for trekonstruksjonen. Trevirke brukt som utvendig kledning og i tømmervegger er spesielt utsatt for råteangrep. Prosjektet vil fokusere på hvordan man gjennom konstruksjonsmessige løsninger og bedre overflatebehandling kan redusere disse fare ne til et minimum. Et delmål er å studere tidligere tiders metoder for å redusere

Funding scheme:

NATURNAER-Natur og næring