Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjonsfysiologi i blomster

Awarded: NOK 1.6 mill.

Institutt for plantefag vil i samarbeid med Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø, og Michigan State University (MSU), USA, framskaffe kunnskap om hvordan temperatur og lys påvirker strekningsvekst og plantekvaliteten ved produksjon av prydplan ter i veksthus med fokus på miljøvennlige produksjonsmetoder. Vi ønsker også å framskaffe grunnleggende fysiologisk forståelse av hvordan temperatur og lys regulerer strekningsvekst og plantekvalitet via hormonelle forklaringsmodeller. Grunnforskningsmilj øene ved Universitetet i Tromsø og på NLH vil være viktige samarbeidspartnere på hormonelle studier og molekylærbiologiske metodikk. I dette samarbeidet inngår doktorgradsveiledning av stipendiaten. Samarbeidet med MSU og eventuelt med Clemson University, USA vil øke kompetansen på optimal bruk av vekstlysteknologi og etablering av teknologi for filtrering av sollys ved produksjon i regulert klima. Prosjektet forventes å bidra til fullføring av en doktorgrad og bidra sammen med NFR prosjektet nr. 133364/1 10 "Vekst- og produksjonsfysiologi i prydplanter" å videreutvikle et nasjonalt strekt forskningsmiljø i produksjonsfysiologi ved NLH og Universitetet i Tromsø i samarbeid med internasjonale forskningsmiljø. Vi forventer også at koblingen som skjer mellom grunnleggende og anvendt kompetanse, vil gi grunnlag for å løse anvendte problemstillinger i primærnæringen. Således vil prosjektet gi et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project