Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Number:

140425

Application Type:

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftning hos konsumentene. Behovet for effektiv evaluering av forebyggende tiltak mot CP-assosiert nekrotiserende enteritt og andre CP-assosierte helseproblemer hos fjørfe er derfor stort. Eksisterende sjukdomsmodeller e r utilfredsstillende, og feltstudier alene kan ikke løse problemene. En hovedutfordring er at CP er en ubikvitær sporedanner. Dette stiller strenge krav til isolasjon av forsøkskyllinger, dersom en skal oppnå kontrollerte forsøksbetingelser. En annen hove dutfordring er at CP-smitte ikke uten videre resulterer i infeksjon og sjukdom hos kyllinger under eksperimentelle forhold. Dette prosjektet søker å utvikle en infeksjonsmodell som tilfredsstiller grunnleggende vitenskapelige krav samtidig som den er ressursøkonomisk og etisk akseptabel.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project