Back to search

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksjoner katalysert av kirale overgangsmetall-komplekser

Awarded: NOK 1.4 mill.

Prosjektet tar sikte på å utvikle katalysatorer for asymmetriske Diel-Alder reaksjoner mellom N-sulfinyldienofiler og diener. Kirale katalysatorer med lewis syre egenskaper basert på overgangsmetaller vil bli designet, fremstilt og testet. I de tilfellerd er Diels-Alder produktene viser akseptabel enantiomer renhet vil disse bli omsatt til syntetisk viktige forbindelser, for eksempel a- og b-aminosyrer. Endelig ønskes den utviklede metoden anvendt i syntese av (2R,3S)-N-bensoylfenylisoserin metyl ester, en sidegruppe i antikreft legemiddelet taxol.

Funding scheme:

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project