Back to search

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

TOP - Improved optimisation methods in transportation logistics

Awarded: NOK 13.4 mill.

Funding scheme:

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project