Back to search

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Awarded: NOK 1.5 mill.

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og oppgaven vil derfor bestå av flere sentrale deler. Disse delene kan være: - Matematisk modellering av forholdene mellom fartøy, redskap og miljøkrefter. - Datastimulering av forholdene mellom fartøy, redskap og mi ljkrefter. - Utvikling av det overordnede konsept. ljkrefter. -Utvikling av pådragsorganer mht hydrodynamikk, driftssikkerhet og energiforbruk ved hjelp av både teoretiske og eksperimentelle metoder. - Beskrivelse av sensorutrustning - Te sting av utviklet redskapssystem i for eksempel modelltank sorutrustning - Beskrive instrumentering og brukergrensesnitt for kontroll av redskapen.

Funding scheme:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project