Back to search

MAT-Næringsmidler

Karakterisering av enterotoksiner i Bacillus cereus

Awarded: NOK 1.7 mill.

Sammendrag:Toksinkomplekset Nhe (ikke hemolytisk), som først ble karakterisert av vår gruppe, er sannsynligvis det enterotoksinet som er viktigst i forbindelse med matforgiftning (i alle fall i Norge). Komplekssammensetningen av dette toksinet er ikke end elig klarlagt. Vi ønsker derfor å finne ut hvordan de ulike komponentene virker sammen. Vi vil også studere utbredelsen av cytotoksin K som kan gi nekrotisk enterit, og som har kostet tre pasienter livet i Frankriket etter en matforgiftning. Vi vil ogsåge nerelt studere virkningsmekanismer for de to ulike enterotoksinene. Til dette vil vi lage monoklonale antistoffer, som også vil kunne benyttes i hurtigtester for toksinpåvisning.

Funding scheme:

MAT-Næringsmidler

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project