Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

141155

Application Type:

Project Period:

2001 - 2004

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlertid ment at de har funnet a priori argumenter mot funksjonalisme. Prosjektet ønsker å diskutere et kjent slikt (A)rgument, presentert av Jerry Fodor. A sier i korthet at hvis en godtar funksjonalisme og samtidig ikk e godtar den kjente analytisk-syntetisk distinksjonen, så må en godta global meningsholisme, i korthet det syn at ingen knytter de samme begrepene til de samme ordene, at vi strengt tatt aldri kommuniserer. Fodor og mange andre har ment at dette er absurd , men det kjente problemet er å vise hva som er galt med A. Prosjektansvarlig mener at det kan virke som de fleste i debatten rundt A stilltiende har akseptert et bestemt syn på begrepsbeherskelse som et premiss, et syn som grovt sagt går ut på at hvis to personer selv i liten grad har forskjellige ideer om hva et uttrykk står for, så knytter de ikke det samme begrepet til uttrykket. I doktorgraden til prosjektansvarlig ble presentert sterke argumenter for et syn som ser ut til å medføre at denne ideen er gal. Det kan derfor virke som prosjektansvarlig har funnet et svakt premiss i A. Prosjektet går ut på å diskutere om argumenter fra doktorgaden virkelig stopper A, eventuelt hvordan de gjør det.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project