Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Knut Hamsuns forfatterskap

Awarded: NOK 2.1 mill.

Prosjektet inneholder to strengt tatt separate komponenter: Et avgrenset litteraturvitenskapelig forskningsfelt, "Tid og rom i Hamsuns prosa" og et mer praktisk orientert edisjonsfilologisk arbeid som vil utgjøre grunnlaget for en kommentert utgave av Ham suns samlede artikler. Det første er en vid ramme for mange perspektiver, og samtidig en klart profilert perspektivering ved en konsekvent overordning av tid-rom-problematikken. Hamsuns fiksjonsprosa innbyr til denne typen perspektivering på alle nivå: te matisk, motivisk og formelt. Eksisterende forskning berører i noen grad aktuelle tid-rom-problemer, men da tilfeldig, som aspekt ved andre perspektiv. Fokus på tid og rom innebærer muligheten for å kaste nytt lys over Hamsuns tekster og over eksisterende forskning. Innenfor prosjektets rammer vil det være rom for mange aktuelle teoretiske perspektiv med tid og/eller rom som fellesnevner, noe som innebærer svært forskjellige bidrag. Dette ser vi som en styrke, som en spore til faglig dialog med tid og rom som felles språk. Mot denne bakgrunnen er det også en ambisjon at prosjektet skal bidra til metodisk grenseprøving og kanskje også metodeetablering.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora