Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Awarded: NOK 1.6 mill.

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutvikling, sammenlignes med lydproduksjonen hos en gruppe spedbarn med normal utvikling. Variasjonsbredden hos spedbarna med normal utvikling brukes som retningslinje i vurderingen av en eventuell avvikende utvikling. Et annet viktig mål er, på grunnlag av resultatene, å utvikle et analyseverktøy som gjør det mulig å skille ut en avvikende lydutvikling på et så tidlig tidspunkt som mulig og som dermed kan brukes i utredning og diagnostisering av barn med

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project