Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonell utvikling av tarm hos marine fiskelarver - hormonell kontroll, fordøyelse og opptak av aminosyrer peptid og protein

Awarded: NOK 2.7 mill.

Fiskelarver har en svært høy vekstrate og forlanger stor tilførsel av aminosyrer siden disse brukes både til proteinsyntese og energiomsetning. En effektiv overføring av aminosyrer fra fôr til vevene bygger på tarmens evne til protein-nedbrytning og amino syreopptak. Prosjektet fokuserer på fiskelarvens fordøyelse og opptak av peptid, protein og aminosyrer med målsetning å frembringe funksjonelle data for tarmutviklingen. Studiene baserer seg på et in vivo preparat hvor den bedøvende fiskelarve gis kontrollerte mengder av eksperimentelle dietter via en sondefôring. Fôrets biotilgjengelighet for aminosyrer vil bli testet ut i praktiske forsøk på kveite ved AKVAFORSK. Prosjektet vil studere tarmens hormonelle regulering ved klarlegging av antogeni av fordøyelseshormoner med spesifikke antisera og modifisert RIA metode med øket sensitivitet. Prosjektets resultater vil bli sammenholdt med larvenes behov for aminosyrer for proteinvekst og energiomsetning som etablert i tidligere studier.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project