Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biohydrogen. Fotobiologisk H2-produksjon

Awarded: NOK 4.1 mill.

Prosjektet omfatter teoretisk, eksperimentalt og praktisk forskningsarbeid med siktepunkt på teknologisk hydrogenproduksjon via biofotolyse. Forsøksvirksomheten konsentreres om eukaryote, fotosyntetiske mikroorganismer til formålet. Hovedvekten ligger på biohydrogen dannet viahydrogenase, men forsøk med hydrogenproduksjon knyttet til enzymsystemet nitrogenase vil også få oppmerksomhet. Organismer fra NIVAs kultursamling vil bli benyttet i genetisk screening for utvelgelse av egnede mutanter, og til beste mmelse av elementer i genomet som kan bli gjenstand for modifisering med sikte på å forbedre utbyttet av hydrogen. Utvalgte klonkulturer vil inngå i undersøkelser av energikonvertering, assimilasjon, mørkeadaptering og fotofermentering. I teoretiske studi er knyttet til produktivitet i fotobiorektorer vil vekstprosesser og omdannelsen av lysenergi til kjemisk energi og H2 bli behandlet. Hensikten er å kunne gjøre konstruksjonsmessige forbedringer til å oppnå optimal drift av reaktorene. Fotobiologisk H2-p roduksjon er et samarbeidsprosjekt mellom Biologisk institutt, Universitetet i Oslo; Institutt for biologi, Universitetet i Bergen; Bioteknologisk institutt, NTNU, Trondheim og Norsk institutt for vannforskning, Oslo. Forskningsvirksomheten inngår som nor sk bidrag i Annex 15. Kontretiseringen av faglig innhold og prosjektgjennomføring blir gjort i januar-februar 2001. Prosjektet presenteres på IEA H2 Annex Meeting, 22.-24. mars 2001.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer