Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av settepotetproduksjonen i Troms og Finmark.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

142943

Project Period:

2000 - 2004

Funding received from:

Friske og vitale settepoteter er en forutsetning for produksjon, kvalitet og lønnsomhet i norsk matpotetproduksjon. Produksjon av settepoteter bør derfor lokaliseres til områder med kjølig klima og lite sjukdomssmitte. De nordligste deler av landet er nær mest fri for de viktigste potetsjukdommene og har derfor naturgitte forutsetninger for produksjon av settepoteter, spesielt økologiske som markedet etterspør i stadig sterkere grad. Det er allerede etablert arealer for produksjon av utgangsmateriale i nor d og videre utvikling av ordinær settepotetproduksjon vil ha betydning som alternativ næringsaktivitet. Med dette som utgangspunkt tar prosjektet opp forsknings- og utviklingsoppgaver for å oppnå økt kvantum, dokumentert kvalitet og økt etterspørsel etter konvensjonelle og økologiske settepoteter fra nordlige regioner. Forskningsdelen har nasjonal karakter der formålet er studier og dokumentasjon av klimaets virkning på settepotetvitaliteten. Utviklingsoppgavene er regionale tiltak for næringsutvikling gjennom kompetanseheving og utvikling av produksjonsmetodene, rekruttering og styrking av produsentmiljøen e. Tilrettelegging av faglig støtte for etablering av økologisk settepotetproduksjon vektlegges spesielt.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project