Back to search

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning innen prosess-system kybernetikk

Awarded: NOK 2.4 mill.

Programmet skal bidra til å videreutvikle og forsterke det tverrfaglige forskningsmiljøet innen prosessteknologi ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og reguleringsteknikk ved Institutt for Teknisk K ybernetikk. Forskningen vil danne grunnlaget for nye IKT-baserte produkter for drift og design av kjemiske prosessanlegg. Relevansen for norsk næringsliv er meget høy, i det prosessindustrien vil eksportere for over 105 milliarder i 2000. Forskningen er o gså relevant for olje- og gassproduksjon, som bidrar med 135 milliarder til BNP i 1998 (da prisene var lave). Vi har valgt å satse på fire fagområder som er interessante både fra et teoretisk og praktisk synspunkt: (i) optimaliserende og selv-optimaliserende regulering (ii) overvåking og diagnose av reguleringsfunksjoner (iii) prosessmodellering (iv) reguleringsstruktur. Disse feltene henger tett sammen og utgjør en helhet. Et helhetlig reguleringssystem består av basissløyfer som styres av optimaliserende regulatorer. Den matematiske prosessmodellen benyttes direkte som basis i den optimaliserende regulering og i valg av reguleringsstruktur. Videre er overvåking av reguleringsfunksjonene viktig for vedlikehold av reguleringssystemet.

Funding scheme:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project