Back to search

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Awarded: NOK 1.5 mill.

Funding scheme:

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project