Back to search

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Norsk cellegummi som isolasjonsmateriale i et krevende internasjonalt marked inkl. utvikling av nye produkter

Awarded: NOK 4.8 mill.

Funding scheme:

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project