Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan øke belysningstiden i døgnet ved plantedyrking i regulert klima?

Awarded: NOK 1.5 mill.

Bruk av vekstlys for plantevekst startet for vel 50 år siden og brukes i stor utstrekning. Belysningsstyrken varierer fra 50-300 mol m-2s-1 og en belysningstid i døgnet på 10-20 timer avhengig av planteslag og om det er fotoperiodiske effekter. Ved å ku nne belyse 24 timer i døgnet ville en kunne oppnå et mer stabilt klima, mindre problem med soppsykdommer og muligens en bedre vekst. Resultater fra tidligere forsøk viste for roser at veksten økte lineært med økende antall timer belysning i døgnet opp til 24 timer. Samtidig viste disse forsøkene at holdbarheten ikke var tilfredsstillende ved maksimal belysningstid i døgnet. Dette prosjektet viste at ved 24 h belysning: 1. Ble holdbarheten god ved å variere luftfuktigheten fordi spalteoppningene dermed ikk e låste seg i åpen stilling 2. Og problemet med meldugg, som er den vanskeligste sykdommen i roser å kontrollere, ble betydelig redusert Dette gir potensial for en mer energieffektiv produksjon og mindre bruk av plantevernmidler. I agurk er det lite lys nede mellom planteradene. Ved å gi en del av lyset som mellombelysning økte den totale fotosyntesen hos plantene, noe som gir et potensial for økt avling. Det er også mulig å øke belysningstiden ved mellombelysning fra 20 til 24 timer i døgnet uten at pla ntene skades, som ved å øke belysningen over plantene til 24 timer. Dette åpner for en slik mulighet hvis en trenger energien i veksthuset for å holde temperaturen i kalde perioder. Mellombelysning viste seg å gi potensial for økt klorofyll og grønnfarge på fruktene for en bedret agurkkvalitet. Dette er viktig for å hevde seg i et konkurranseutsatt marked.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project