Back to search

BYUTV-Byutvikling

Etikk i byplanlegging - å planlegge for "det individuelle i det kollektive"

Awarded: NOK 1.5 mill.

En av de viktigste faktorene i byplanleggingen er byutviklingsforståelsen hos politikere og planleggere, da denne danner grunnlag for planpolitiske beslutninger og initiativer. Den etiske dimensjon i denne tenking og den praktiske planlegging er her under kommunisert eller sees ikke som en etisk problemstilling. I prosjektet arbeides det ut fra at etikken utfoldes i tre dimensjoner i byplanleggingen: 1. som en politisk etikk 2. som en sosial-filosofisk etikk 3. som en este-etikk. Og disse etis ke dimensjoner kan studeres i den fysiske planlegging, i planleggingen av bo- og nærmiljøer, og i den politiske diskusjon av utviklingen av en sosial rettferdig bypolitikk. Prosjektet skal følge disse spor gjennom å studere bydel Gamle Oslo. Denne bydel befinner seg midt i en overgangssituasjon og transformasjon som et resultat av å ha avsluttet miljøbyprosjektet og å skulle utvikle Bjørvika-området. I særlig grad er denne bydel nødt til "å planlegge for det individuelle i det kollektive": En multikultu rell befolkning, attraktiv for resurssterke byboere med individuelle krav, presses av økonomiske interesser (entreprenører, næringer), og konsentrasjon av mange ressurssvake mennesker. Prosjektet har følgende hovedtemaer: - Grunnlagsarbeid omkring et isk filosofi - Analyse av bydelsutviklingsforståelse og planpraksis i forhold til utviklingen av Gamle Oslo som en konkurransedyktig og attraktiv bydel.

Funding scheme:

BYUTV-Byutvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project