Back to search

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Awarded: NOK 18.3 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter gjennom økt kompetanse, markedstilpassede produktretninger og rasjonelle teknologiske løsninger. Forskningsfeltene ved instituttet omfatter superhygieniske produksjonsprinsipper og kombinasjonsteknologier ("hurdle "- teknologi), matvaresikkerhet, produktkvalitet og holdbarhetsegenskaper. Undersøkelser og kartlegging av relasjonene mellom råvarens kvalitetsegenskaper, prosess og kvaliteten til sluttproduktet er et sentralt aspekt.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project