Back to search

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunterapi for behandling av HIV-positive pasienter

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

145213

Project Period:

2001 - 2004

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

De siste årene har det blitt betydelig fokus på mulighetene for bruk av immunterapeutiske metoder i behandling av ulike sykdomstilstander. Oppmerksomheten har først og fremst vært rettet mot behandling av kreft, men HIV har også blitt mer og mer aktuell. Det fins mange former for immunterapi. Vår tilnærming er basert på bruk av et cytokin i kombinasjon med HIV-lignende peptider som antigener. Målsetningen er å få aktivert den cellulære delen av immunsystemet ved bruk av modifiserte HIV-peptider på en slik måte at man unngår den toleransen som er indusert som følge av den kroniske infeksjonen HIV fører til. Basert på egenutviklet teknologi har vi utviklet to vaksinekandidater, Vacc-4x og Vacc-4y. Vacc-4x er basert på peptidanaloger fra capsid-proteinet p24. Vacc-4y er i tillegg til p24 også basert på analoger fra hjelpeproteinene Tat og Nef. Vacc-4x har gjen nomgått et fase I pilot prosjekt ved Haukeland sykehus i Bergen, og en sluttrapport fra studiet kommer våren 2001. De foreløpige resultatene viser at vaksinekandidaten er trygg og uten nevneverdige bivirkninger. Resultatene indikerer også at Vacc-4x aktiv erer immunsystemet som ønsket. Nye kliniske forsøk er planlagt ved Ullevål sykehus i Oslo. Disse forsøkene skal bringe Vacc-4x og Vacc-4y frem til et fase II studium for den beste kandidaten.

Funding scheme:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project