Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre validering av plasma clearance-metoder under varierende sykdomsforhol d, og feilkilder må være kjent for at de skal kunne tas i bruk i større utstrekning. I løpet av Reidun Heienes forskningsopphold i Davis 1997-1998 ble en prosjektskisse utarbeidet, og noe arbeid med etablering av laboratoriemetodene utført. Engelske forsk ere ble involvert i planleggingen i 1999. Tilfredsstillende validering av metodene er initialt uhyre arbeids-intensivt og dyrt, men de forenklede metodene vil brukes til å etablere referanse-verdier. Innsamlingen av data forventes å gå over ca. 2 år i Norge, USA og England. Det felles overordnede mål å gjøre enkle metoder praktisk tilgjengelig for bruk i klinisk arbeid og forskning. Studie 1: Søker å validere GFR-markørene og bruk av plasma clearance. Studie 2: Søker å etablere korreksjonsfaktorer og optimale prøvetakingstidspunkter for en to-prøvers-metode. Studie 3: Søker å definere potensielt viktige feilkilder ved bruk av plasma clearance. Studie 4: Vil etablere referanseverdier hos friske hunder i forskjellige aldre.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project