Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Awarded: NOK 2.6 mill.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten kompetanse innen hundeernæring som er uavhengig av fôrprodusentene. I prosjektet skal det bygges opp uavhengig kompetanse gjennom grunnleggende studier av fordøyelighet hos hund. Vurdering av kjøttbeinmel i forhold til andre norskproduserte proteinråvarer vil utgjøre første del av prosjektarbeidet. Kjøttbeinmel er en dominerende proteinkilde i hundefôr i dag, men mange ønsker å fjerne det fra hundefor p.g.a. problemene omkring kugalskap. Muligheter for bruk av rev som modelldyr for hund: Fordøyelighet hos hund og rev vil bli undersøkt i komparative forsøk med de samme fôrtyper. Fordøyelse hos hunder med høy fysisk aktivitet vil utgjøre siste del av prosjektet. I kontrollerte forsøk med bruk bl.a. av tredemølle sk al fordøyelsen undersøkes hos hunder med ulikt aktivitetsnivå.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project