Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NOBIPOL - Centre for Biopolymer Engineering at NTNU

Awarded: NOK 22.5 mill.

Prosjektet har hovedfokus på to familier av marine biopolymer: alginater og kitosaner. Forskningen er organisert som et tverrfaglig prosjekt i regi av NOBIPOL. Det omfatter både grunnforskning og anvendt forskning, det siste i nært samarbeid med norske in dustripartnere. Aktiviteten vil dekke alle hovedområdene som omfattes av begrepet 'Biopolymer Engineering': (a) Genetikk, (b) Biosyntese, (c) Primærstruktur, (d) Høyere ordens strukturer og vekselvirkninger, (e) Fysikalske og biologiske egenskaper, og (f) Teknologiske og biomedisinske anvendelser.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project