Back to search

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

Awarded: NOK 120.0 mill.

Funding scheme:

SFF-Sentre for fremragende forskn