Back to search

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bruk av MHC-gener i markørassistert seleksjon for øket sykdomsresistens hos laks

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

146163

Project Period:

2001 - 2004

Funding received from:

Organisation:

Subject Fields:

De statistisk signifikante assosiasjonene identifisert i FAIR CT97-3643 mellom spesifikke MHC-varianter og overlevelse mot patogene sykdommer hos atlantisk laks skal valideres gjennom nye smitteforsøk. Foreldre med antatt gunstige og ugunstige genvariante r skal identifiseres i årets avlspopulasjon, ønskede krysninger mellom disse foreldrene utføres og deres avkom skal neste vår og høst smittes med de agens som forårsaker furunkulose, infeksiøs lakseanemi (ILA) og infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Dersom ik ke avkommenes genotype kan forutsies ved krysning, må individuelle avkom genotypes. Resultatene fra smittetestene blir tilslutt sammenholdt i en statistisk analyse hvor reproduserbarheten av resultatene fra FAIR CT97-3643 blir vurdert. Fremtidige statisti ske analysemodeller, genetiske typingsstrategier og implementering i praktisk avlsarbeid vil bli undersøkt og tilrettelagt.

Funding scheme:

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project