Back to search

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Smart Energy Efficient Buildings

Awarded: NOK 22.0 mill.

Funding scheme:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen