Back to search

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

VIP-Grip - Virtual Palpation Gripper

Awarded: NOK 3.1 mill.

For å kompensere for den manglende mulighet til å føle på organer, svulster, blodårer og stener i bukhulen har NSALK i samarbeid med kybernetikkmiljøet ved SINTEF/NTNU planer om å utvikle en endoskopisk hånd som skal kunne settes inn gjennom et 10-15 mm t ykt rør. 2-3 fingre på tuppen av instrumentet skal kunne overføre gripekraft og trykkdistribusjon til kirurgens fingre utvendig for bukhulen, og på den måten både kunne føle på strukturer og samtidig bruke de samme fingre til å løfte/holde til side vev et c. Pr. i dag finnes ikke slikt utstyr tilgjengelig. Instrumentet ville medføre at en ville kunne øke den laparoskopiske kirurgi fra ca. 18% i dag til bortimot 50%, og samtidig korte operasjonstiden og øke sikkerheten ved laparoskopiske inngrep. Nytteverdi en ville således være nærmest revolusjonerende og ville kunne tenkes å bli brukt ved opptil 20-30% av de laparoskopiske inngrep. Instrumentet er også meget relevant i forhold til telemedisinske inngrep. St. Olavs Hospital, Trondheim er det sykehuset i No rge som utfører flest laparoskopiske inngrep i Norge. Miljøene som er involvert i prosjektet er hver på sin side ledende forskningsmiljøer innen hhv. laparoskopi og bevegelsesstyring. Prosjektet vil bygge på forprosjekt gjennomført med NFR-midler i 2001.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project